Nedjelja, 07 Rujan 2014 16:05

Rune - dio treći

Napisao 

METODE ČITANJA RUNA

Osnovna i najjednostavnija metoda čitanja runa je izvlačenjem jedne rune iz vrećice.

METODA SA TRI  RUNE:

METODA SA ŠEST RUNA:

METODA SA DEVET RUNA:

Izvučemo iz svoje vrećice nasumce devet runa i držimo ih u ruci dok se ne fokusiramo na pitanje. Bacimo ih na hrpu na pripremljenu podlogu /bijelu krpu/. Najprije protumačimo one rune koje su okrenute licem prema gore, a pokazuju sadašnju situaciju i ono što je dovelo do nje. One rune koje su bliže sredini imaju jače značenje, a kod udaljenijih značenje je slabije.

One rune koje se dodiruju, mogu povezati činjenice ili predstavljati jednu te istu stvar. Nakon toga okreću se one koje su licem prema dolje jedna po jedna. Prvu okrećemo onu koja je najbliža sredini,  pa ostale prema rubu u smjeru kazaljke na satu i one predstavljaju budućnost i  mogući ishod situacije. RUNE SE NE SMIJU MICATI S MJESTA  NA KOJE PADNU.

METODA SA SEDAM RUNA:

Ovo čitanje runa daje više detalja sa više informacija o tome kako se nositi sa svojim problemom. Pitanje postavljamo u određenom vremenskom okviru.

                                   4

                        3                      5

            2                                             6

Rune 1 i 2 predstavljaju prošlost, runa 3 predstavlja bližu budućnost, runa 4 govori o najboljem rješenju, runa 5 govori o utjecaju okoline, runa 6 predstavlja problem, a  runa 7 daje nam odgovor.

METODA SA PET RUNA:

Iz svoje vrećice sa runama izvučemo pet runa i poredamo ih licem prema dolje. Prije rada s ovom metodom preporučljivo je meditirati.

3

4

Runa 1 govori o pravom stanju problema

Runa 2 govori o prošlosti odnosno o uzrocima

Runa 3 je runa pomoći. Ukoliko se ne poklapa s pitanjem, ukazuje na loš utjecaj okoline oko nas, loše savjete i lažne prijatelje koji nas okružuju

Runa 4 odlučuje koji aspekti problema mogu biti promijenjeni, a koje trebate prihvatiti, jer drugačije ne može biti.

Runa 5 je runa ishoda i rješenja. Daje uvid kako treba postupiti da bi se problem riješio.

Ova metoda prikladna je za gledanje 3 mjeseca unaprijed.

Pet runa možete postaviti i na ovaj način:

Runa 5 i runa 4  govore o budućnosti

Runa 3 govori o sadašnjosti

Rune 1 i 2 govore o prošlosti

SIGELOVO /SOWELU/ ČITANJE:

Rune posložimo u obliku rune SIGEL /Sowelu/, tako da čitamo od točke 1 prema točci 3. U pravcu 1 stavimo 3 rune, u pravcu 2 stavimo 1 runu, a u pravcu 3 opet 3 rune.

                                        

rune

    

Gledajući prema linijama – linija 1 označava trenutnu situaciju, linija 2 najbolji put koji trebate slijediti, a konačni rezultat dobivamo slijedeći liniju 3.

ZAVRŠNA RIJEČ

Sada kada ste se upoznali sa najstarijim futarkom i načinima čitanja runa, biti ćete u stanju otkriti nove i kreativne načine primjene runa i uspješno ih primjenjivati za sebe i druge.

Za daljnje konzultacije, ako imate bilo kakvih nejasnoća, možete mi se obratiti pozivom na 092 101 7487.

Vera Hauptfeld

Pročitano 1644 puta