Petak, 30 Listopad 2015 10:32

ISTINA JE, OD SVIH OVIH 116 STVARI MOŽETE DOBITI RAK! Donosimo cijeli popis koji su napravili stručnjaci iz Agencije za istraživanje raka

Napisao 

Slanina i kobasice samo su 'kap u moru' opasnosti koje nas vrebaju svakodnevno...

Slanina, kobasice i pljeskavice ovaj tjedan su označeni kao neprijatelji broj 1 našeg zdravlja prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. No, velik rizik od raka izazivaju i cigarete te brojni spojevi koje svakodnevno koristimo u kućanstvima, a mnogi su im izloženi i na poslu.

Lista se dijeli na tri skupine - izloženost kancerogenima, mješavina kancerogena i agensi.

 

1. Pušenje duhana

2. Solarij: Pretjerano izlaganje UV radijaciji

3. Proizvodnja aluminija: Povećan rizik oboljenja od raka pluća i mjehura zabilježen je kod radnika u tvornicama za obradu aluminija

4. Arsen u vodi

5. Proizvodnja auramina: Auramin se koristi kao antiseptik, ali i kod proizvodnje bojila

6. Proizvodnja i popravak obuće zbog izloženosti benzenu i ostalim otapalima

7. Čišćenje dimnjaka

8. Gasifikacija ugljena

9. Destilacija kamenog ugljena: Katran kamenog ugljena koristi se i prilikom asfaltiranja

10. Proizvodnja koksa

11. Proizvodnja namještaja

12. Iskopavanje hematita i izloženost radonu

13. Pasivno pušenje

14. Rad u čeličanama zbog svakodnevne izloženosti brojnim poznatim genotoksicima i karcinogenim tvarima

15. Proizvodnja izopropanola koji se koristi u industriji i farmaciji (alkohol za čišćenje rana, sredstva za higijensku dezinfekciju...).

16. Proizvodnja ljubičaste boje

17. Poslovi u kojima se radi s bojama

18. Rad s katranom

19. Rad u industriji gume

20. Izloženost anorganskim kiselinama i aerosolima

21. Prirodne mješavine aflatoksina: Radi se o toksinima koje proizvode određene vrste gljiva

22. Alkoholna pića

23. Areka oraščići

24. Žvakanje lišća betela (bez duhana)

25. Žvakanje lišća betela (s duhanom)

26. Katran ugljenog kamena

27. Ugljeni katran

28. Grijanje na ugljen

29. Ispušni plinovi dizel motora

30. Mineralna ulja (neobrađena ili blago obrađena)

31. Fenacetin

32. Biljke koje sadrže aristolohičnu kiselinu

33. Poliklorirani bifenili

34. Kineska slana riba

35. Nafta iz škriljevca

36. Čađa

37. Duhan za žvakanje

38. Drvena prašina

39. Obrađena hrana

40. Acetaldehid

41. 4-aminobifenil

42. Aristolohične kiseline i biljke koje ih sadrže

43. Arsen

44. Azbest

45. Azatioprin

46. Benzen

47. Benzidin

48. Benzo(a)piren

49. Berilij

50. Klornafazin

51. Bisklorometil eter

52. Klorometil metil eter

53. 1,3-Butadien

54. 1,4-Butanediol dimetansulfonat

55. Kadmij

56. Kloroambucil

57. Metil-CCNU

58. Krom

59. Ciklosporin

60. Kontraceptivi, hormonalni, kombinirani oblici (s estrogenom i progesteronom)

61. Oralni kontraceptivi, sekvencijalni oblici hormonalne kontracepcije (period uzimanja samo estrogena, a zatim period estrogena i progesterona)

62. Ciklofosfamidi

63. Dietilstilbestrol

64. Boje na bazi benzidina

65. Epstein-Barr virus

66. Estrogen, nesteroidni

67. Estrogen, steroidni

68. Estrogenska terapija, postmenopauzalna

69. Etanol u alkoholnim pićima

70. Erionit

71. Etilen oksid

72. Etoposide, sam i u kombinaciji sa cisplatinom i bleomycinom

73. Formaldehid

74. Galij arsenid

75. Bakterija Helicobacter pylori (infekcija)

76. Hepatitis B (kronična infekcija)

77. Hepatitis C (kronična infekcija)

78. Biljni lijekovi koji sadrže biljku roda aristolohija

79. HIV tip 1 (infekcija)

80. HPV (humani papillomavirus) tipa 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 i 66

81. Humani T–limfotropni virus tipa 1

82. Melfalan

83. Metoksalen i ultraljubičasta A-radijacija

84. 4,4'-metilen-bis(2-kloroanilin)

85. MOPP i druga kombinirana kemoterapija koja uključuje alkilatne agense

86. Iperit, poznat i pod imenom "dušikov iperit"

87. 2-naftilamin

88. Neutronska radijacija

89. Nikal

90. 4-(N-nitrozodimetilamin)-1-(3-piridil)-1-butanon

91. N'-nitrozonornikotin

92. Opisthorchis viverrini (infekcija)

93. Zagađenje zraka

94. Partikularne tvari u zagađenom zraku

95. Radioaktivni fosfor-32

96. Plutonij-239 i njegovi proizvodi raspadanja (plutonij-240 i ostali izotopi), u obliku aerosola

97. Radioaktivni jod, kratkotrajni izotopi, uključujući I-131, od nezgoda atomskih reaktora do eksplozija nuklearnog oružja (izloženost tijekom djetinjstva)

98. Radionuklidi, α-čestice

99. Radionuklidi, β-čestice

100. Radij-224 i proizvodi njegova raspadanja

101. Radij-226 i proizvodi njegova raspadanja

102. Radij-228 i proizvodi njegova raspadanja

103. Radon-222 i proizvodi njegova raspadanja

104. Schistosoma haematobium (infekcija shistosomijazom)

105. Silicij, kristal (udahnut u obliku kvarca ili kristobalita)

106. Solarno zračenje

107. Puder s vlaknima azbesta

108. Tamoksifen

109. 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin

110. Tiotepa

111. Torij-232 i proizvodi njegova raspadanja, uneseni intravenozno

112. Treosulfan

113. Orto-toluidin, koristi se u izradi kemikalija od gume, pesticida i bojila

114. Vinil klorid

115. Ultraljubičasto zračenje

116. X-zračenje i gama zračenje

(jutarnji)

Pročitano 3573 puta

Ostali članci: bolesti